รัฐบาลลาวจะดำเนินการสำรวจการเกษตรครั้งใหญ่ในปีนี้โดยตั้งใจจะใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปในช่วงปี 2563-2568 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมดีดวงดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นประธานในการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรภาคเกษตรครั้งที่สาม

จากการเปิดเผยของสื่อจากผู้จัดการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการ ได้แก่ แผนปฏิบัติการขั้นตอนการสำรวจสำมะโนประชากรและงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน นายกรัฐมนตรีทองลักษณ์ศรีสุลิขิตได้ออกพระราชกฤษฎีกาในปี 2560 แต่งตั้งนายสมดีเป็นหัวหน้าคณะกรรมการระดับชาติด้านการสำรวจสำมะโนประชากรภาคเกษตรครั้งที่สาม

Comments are closed.