บริษัทรถไฟเชื่อความเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาทต่อดอกเบี้ยที่ 7.5% ถูกเพิ่ม การรถไฟแห่งรัฐของประเทศไทย มีความรับผิดในคดีการชดเชย Hopewell อาจสูงถึง 25 พันล้านบาทเมื่อมีการคิดดอกเบี้ยรวมแล้วรองผู้ว่าการ SRT เอกสิทธิสิทธิวคินกล่าว เมื่อวันที่ 23 เมษายนศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาเห็นชอบกับบริษัทโฮปเวลล์

ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงซึ่งมีโครงการยกระดับถนนและรถไฟ 80,000 ล้านบาทในกรุงเทพฯถูกรัฐบาลทิ้งในปี 2541 เป็นผลให้ SRT ซึ่งได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน 30 ปีกับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ได้รับคำสั่งจากศาลให้จ่ายเงินชดเชย 11.88 พันล้านบาทที่ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี จากข้อมูลของเอกอัครราชทูตระบุว่าดอกเบี้ยมีมูลค่าประมาณ 13 พันล้านบาทบวกกับเงินต้นที่ 11.88 พันล้านบาท Dr Samart Rajpolasit อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เสนอว่า SRT เริ่มการเจรจากับ Hopewell เพื่อแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนจำนวนมากและรัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการใช้กลไกอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาททางสัญญากับภาคเอกชนในอนาคต

Comments are closed.