สนามบินเชียงใหม่ให้บริการตามปกติ หลังไฟฟ้าดับจากพายุฤดูร้อน ยืนยันระบบไฟฟ้าสำรองสมบูรณ์

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 – 16.15 น. เกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ได้ จึงทำให้ ทชม.ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ เกิดไฟฟ้าดับภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่ง ทชม.สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น ทชม.คาดว่ากระแสไฟฟ้าจาก กฟภ.น่าจะดับเป็นเวลานาน ทชม.จึงได้ตัดสินใจชะลอการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการสำรองไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอ และในเวลาประมาณ 17.20 น. กฟภ.สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ามา ทชม.ได้ สถานการณ์ที่ ทชม.จึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเวลา 17.20 น.

ทั้งนี้ ทชม.มีระบบไฟฟ้าสำรอง (เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและUPS) สมบูรณ์ทุกระบบ โดยการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าจะตรวจสอบชุดเครื่องยนต์เป็นประจำ แต่จากเหตุกระแสไฟฟ้าดับที่เกิดขึ้น เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าของอาคารผู้โดยสารฝั่งภายในประเทศเกิดเหตุบางประการ ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องบริหารกระแสไฟฟ้าสำรองจากระบบ UPS ซึ่งเป็นระบบสำรองจากการกักเก็บประจุกระแสไฟฟ้ามิได้เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนเครื่องกำเนิดฯ โดยจากข้อมูลจาก กฟภ.การดับของกระแสไฟฟ้าอาจเป็นระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องบริหารการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ UPS โดยการชะลอจ่ายอย่างเหมาะสม

สำหรับช่วงเวลาที่เกิดกระแสไฟฟ้าดับ คือ ช่วงเวลา 16.00 – 17.00 น. มีเที่ยวบินที่มีกำหนดทำการบินลงได้รับผลกระทบ 6 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินที่บินวนรอทำการลง 5 เที่ยวบิน คือ VZ 106, VZ 114, WE 164, FD 871, FD 3431 และเปลี่ยนเส้นทางไปทำการบินลงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 เที่ยวบิน คือ FD 3159 ทชม.ต้องขออภัยผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงเวลาดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้.

Comments are closed.